Sipwell steunt waterproject in DR Congo - deel 5

Protos is een Belgische ngo voor integraal waterbeheer, dat gesteund wordt door Sipwell. Begin 2017 organiseerde Protos een bijeenkomst in Mahagi, om er een debat op te starten over het tekort aan water. 70% van de inwoners heeft er namelijk geen toegang tot drinkbaar water.

In de vorige blogpost las je meer over de uitbreiding van de drinkwatersystemen en de productieve samenwerking met lokale ondernemers. We zoemen dit keer in op het opzetten van deugdelijke beheer en exploitatie van de installaties, zodat ze blijven werken over de tijd.

Het belang van beheer en onderhoud van drinkwatersystemen
Nu dat Protos de drinkwatersystemen heeft gebouwd in DRCongo, is het verhaal nog lang niet tot zijn einde gekomen. Het volgende, belangrijke aspect is dat die systemen blijven werken voor een langere periode. Daarom is het minstens even belangrijk ze te beheren en te onderhouden.

Beheerscomités en besprekingen van dagdagelijkse zaken
Om de dagdagelijkse werking van de systemen te verzekeren, ondersteunt Protos de beheerscomités. Dit doet Protos door ervoor te zorgen dat de beheerscomités elkaar regelmatig ontmoeten om de stand van zaken te bespreken. Concreet houdt dit in: het innen van bijdragen van de gebruikers, herstellen van pannes, hygiëne verzorgen rond de tappunten, enzovoort. Tijdens de besprekingen is het de bedoeling dat de comités hun ervaringen met elkaar delen en samen zoeken naar oplossingen voor de verschillende problemen waarmee ze te maken krijgen.

Nieuwe Waterwet
Onlangs is er een nieuwe waterwet tot stand gekomen in DRCongo die erkenning geeft aan de comités en regelt hoe de verschillende partijen in de watersector hun rol moeten opnemen. Om deze nieuwe verandering goed te introduceren, organiseerde Protos een meeting voor water op Provinciaal niveau. Tijdens deze delegatie konden de waterbeheerscomités samen met de lokale, regionale en provinciale overheden in overleg gaan.

Maar ondanks dat er een concrete wet is opgelegd, blijft dergelijk overleg een dode letter in DRCongo. Toch kon Protos hierin een pioniersrol spelen dankzij de steun van haar partners. Zo kon Protos een concrete stap zetten richting een meer duurzaam en participatief beheer.