SipWell steunt waterproject in DR Congo – deel 6

Protos is een Belgische ngo voor integraal waterbeheer, dat gesteund wordt door Sipwell. Begin 2017 organiseerde Protos een bijeenkomst in Mahagi, om er een debat op te starten over het tekort aan water. 70% van de inwoners heeft er namelijk geen toegang tot drinkbaar water.

 

Drinkwater zonder goede hygiëne en sanitatie is maar half werk. De voornaamste impact van de voorziening van drinkwater is immers de verbetering van de gezondheid.

Protos draagt er zorg voor dat in die zones waar watersystemen aangelegd worden de inwoners ook bewust gemaakt worden van het belang van een goede hygiëne. Dit vraagt een mentaliteitswijziging en is veelal een moeilijk proces van lange adem. Eén van de methodes om resultaten te boeken is te werken in basisscholen met kinderen uit de betreffende zone.

Een vijftal jaar gelden bouwde Protos een watersysteem in het kleine stadje Nizi, gelegen op een dertigtal km van Bunia.  Toen werd in de basisschool een campagne opgezet om de scholieren bewust te maken van het belang van hygiëne en sanitatie. Dit gebeurt spelenderwijs via enkele werkgroepjes binnen de school. Tegelijkertijd werden ook toiletten gebouwd aangezien de bestaande toiletten in aantal te weinig en van een slechte kwaliteit waren en dus moeilijk proper te houden.

Deze toiletten zijn nu nog steeds in zeer propere staat omdat de werkgroepen rond hygiëne nog steeds actief zijn. Dit toont aan dat deze school capabel is om onze inspanningen in stand te houden. In overleg met de schooldirectie werd beslist dat er ook een afzonderlijk urinoir gebouwd wordt aangezien dit een effectieve aanvulling is op de goede werking van de latrines. Gelijk wordt de urinoir zo uitgerust opdat urine kan opgevangen en hergebruikt worden als meststof, hetgeen voor deze streek een nieuwe ervaring is.  

Dankzij Protos en de steun van SipWell kunnen we op die manier een blijvende steun bieden aan lokale partners die aantonen dat ze ons vertrouwen waard zijn en stap voor stap de mentaliteit binnen het dorp in positieve zin beïnvloeden.

Ontdek meer via www.protos.ngo