Waar komt ons water vandaan?

Als we zeggen dat SipWell een bedrijf van eigen bodem is, mag je dat gerust letterlijk nemen. Ons water halen we zelf uit de grond onder onze bedrijfssite. Het is water van bronkwaliteit en geschikt voor alle leeftijden.